Úvod

Proč jsme ztratili schopnost prožívat v každém okamžiku Štěstí?

Co se to s námi stalo?

Vždyť tato planeta je tak krásné místo pro žití.

 

 

Na těchto stránkách nalezneš různé vyprávění, inspirace, knihy a další informace o tom, jak trvale šťastný být. Nezapomeň jen, že máš svou cestu a že jsi rovnocenná(ý) se vším a s každým, tj. nad nikým se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. Chovej se ke každému a ke všemu stejně jako by ses choval(a) k sobě samému. Po cestě jdeš ty a nikdo tě nemůže nutit jít po jeho cestě a když jo, tak ho neposlouchej.

Není trvalého štěstí v žádném předmětu, ani v žádné osobě světa či vesmíru, ale je v tobě (Království Nebeské je ve Vás, prý řekl Ježíš), my nejsme ve světě, Svět je uvnitř Nás. Trpíme, protože žijeme v nevědomosti, lpíme na představách, na věcech, na rozkoších, na vztazích a pocit neštěstí, ale i štěstí si způsobujeme sami, protože štěstí či neštěstí je jen stav mysli. Jsou to jen splněné (šťastná(ý)) či nesplněné (nešťastná(ý)) představy. Tudíž stačí přestat lpět na představách a jen Být, protože jedna představa se nám splní, jsme na chvíli šťastní a poté chceme splnit další a další představy. To je to, že není trvalého štěstí v žádném předmětu či v žádné osobě světa.

 

 
Logo Yin Yang
Ovečkovna.cz Logo

 

Svým způsobem myšlení a chování tvoříš svět. A my všichni jsme tvůrci světa. Jestliže považujeme zraňování, soutěžení atd. za přirozené a za normální, pak svět tak vypadá. Každý musí začít u sebe a změnit sám sebe a nechtít změnit druhého (a to i vlastní dítě či děti) podle sebe.

Ve všem co se děje, je dokonalá harmonie. Vše se uskutečňuje v souladu a ve "správném čase". Nic nefunguje špatně, vše se ubírá "správným směrem" a vše co se ti děje, je jen vyjádření tebe.

 

 

Včerejšek je ten tam, zítřek nám není znám, ale dnešek, to je dar. Tak si toho daru náležitě važ.

Mistr Oogway (čti Ugvej)

 

 

Nic na světě nemá tu moc, aby tě to vyvedlo z míry. Každé rozrušení existuje pouze v tobě, nikoliv ve skutečnosti. Skutečnost není problematická. Všechny problémy existují jen v lidské mysli.

Mello

 

Být tak silný, že nic nemůže narušit váš klid mysli. Přát zdraví, štěstí a prosperitu každé osobě, s níž se setkáte. Přivést všechny své přátele k pocitu, že v nich něco je. Vidět vše z lepší stránky a dovést svůj optimismus k naplnění. Myslet jen na to nejlepší, dělat jen to nejlepší a očekávat jen to nejlepší. Být nadšen úspěchem jiných, jako by byl váš vlastní. Zapomenout na chyby minulosti a pokračovat k větším úspěchům v budoucnosti. Být vždy dobře naladěn a na každého, koho potkáte, se smát. Věnovat tolik času sebezdokonalování, že nemáte čas kritizovat jiné. Být příliš velký pro starosti, příliš ušlechtilý pro zlost, příliš silný pro strach a příliš šťastný, aby připustil sílu obav, a také příliš v pohodě, aby mohl připustit přítomnost potíží.

Christian D. Larson, 1912

 

Kýmkoliv budeš, nic mě nezklame, nemám žádné představy o tom jaký(á) by jsi měl(a) být či co by jsi měl(a) dělat. Netoužím po žádných představách o tobě, chci tě pouze poznávat. Nikdy mě nemůžeš zklamat.

Mary Haskell