Osho

Osho

Osho Osho

 

Osho, narozen jako Rajneesh Chandra Mohan Jain, 11. prosince 1931 v Kuchwedě (Madhjapradéš), Puné, Indie, později znám spíše jako áčarja Rajneesh (60. léta) a bhagaván Rajneesh (70. a 80. léta), byl duchovní učitel, mystik a guru.

Podle svých slov dne 21. března 1953 dosáhl údajně po celoživotním snažení osvícení. Kvůli tehdejším společenským podmínkám to však dlouho tajil, až o mnoho let později se k tomu vyjádřil: "Mnoho životů jsem na sobě pracoval a snažil se všemožnými způsoby dosáhnout osvícení. Ta snaha byla důvodem, proč se mi nedařilo. Není možné nalézt pro toho, kdo nehledá. Nakonec však musíme od hledání upustit... V ten den bylo hledání u konce a všechno se začalo dít samo od sebe .."

Coby profesor filozofie cestoval v 60. letech po Indii jako veřejný řečník. Pro neskrývanou kritiku tradičních náboženství, společnosti a otevřenost svých promluv se stal velmi kontroverzním. Prosazoval mimo jiné i otevřenost a detabuizaci sexu, což mu v indických a později mezinárodních médiích vyneslo přezdívku „sexuálního guru“. Jednou ze základních pouček totiž bylo, že nejlepší cestou, jak se zbavit svých choutek a tužeb, je se jimi přesytit. V roce 1970 se na čas usadil v Bombaji, kde začal přijímat první žáky, tzv. sannjásiny, a stal se duchovním učitelem. V roce 1974 se přesunul do Puny, kde založil ášram, který zanedlouho přilákal mnoho lidí ze Západu. Na konci 70. let se Osho svým provokativním řečněním dostal do sporů s indickou vládou, kvůli čemuž se v roce 1981 přestěhoval i s mnoha svými následovníky do USA.

Ve státě Oregon založili mezinárodní komunitu, známou jako Radžníšpuram (ang. Rajneeshpuram). Během pouhého roku se vedení komunity dostalo do konfliktů o půdu s místním obyvatelstvem. Pozornost přitahovala také jeho velká kolekce 93 rolls-royců a život v přepychu. Komunita ukončila své fungování již v roce 1985, kdy se Osho ve zlém rozešel se svou družkou a nejbližší spolupracovnicí Sheelou a vedením komunity, které označil jako "gang fašistů" a na hranici nechal demonstrativně spálit všechna roucha Sheely. Toto vedení bylo obviněno z několika zločinů včetně bioteroristického útoku na obyvatele obce The Dalles v Oregonu (s využitím salmonely - nenašly se důkazy, že by se na tom Osho přímo podílel), konspirace a porušování imigračních zákonů. V říjnu 1985 se Osho pokusil uprchnout z USA, aby se vyhnul trestnímu stíhání, ale byl zatčen na palubě letadla. Po soudní dohodě na základě tzv. Alfordovy klauzule (kdy obviněný nepřizná vinu, ale připustí, že je dostatek důkazů k tomu, aby byl usvědčen) byl Osho odsouzen na deset let podmíněně a pokutě 400 000 $. Osho souhlasil, že opustí USA, 21 dalších zemí ho v následných letech odmítlo přijmout. V souladu s dohodou o vině a trestu byl z USA deportován. Odjel zpět do Indie, kde podrobil USA zdrcující kritice a označil tuto zemi jako "monstrum", které "musí být umlčeno dříve, než přivede svět k zániku".

Jeho zdravotní stav se v této době začal zhoršovat (častá nevolnost, pocit vyčerpání, nízká odolnost proti infekcím) a Osho vyjádřil v prosinci 1987 přesvědčení, že byl otráven americkými úřady během tehdejšího pobytu ve vězení. Podle jiných pramenů byly tyto symptomy způsobeny virem HIV, cukrovkou a chronickým stresem. V lednu 1990 Osho umírá.

Oshovo učení stojí na skutečném osobním prožitku jeho učení, který stojí za veškerými slovy a je dosažitelný pouze pomocí bdělé pozornosti. Ve svých promluvách to nespočetněkrát zmínil.

Osho své učení nepředával akademickou cestou, nýbrž ve velmi osobních promluvách ke svým následovníkům. Nikdy se nestal autorem žádného psaného textu, veškeré dodnes vycházející knihy vznikly přepisem audio záznamů na popud jeho žáků. Jeho promluvy byly naplněny humorem a častými žerty, přičemž se mnohdy cíleně vyjadřoval v paradoxech a vzájemných rozporech, aby znemožnil toto učení jakkoliv sumarizovat či vytvořit obecný, stručný závěr, díky čemuž na základě jeho učení nikdy nebyla vytvořena žádná sekta.

Hovořil na nespočetné množství témat; často přímo či nepřímo dotýkající se náboženství (včetně džinismu, hinduismu, chasidismu, buddhismu, tantry a dalších), kritizoval společenské konvence, konformismus a přehnaný materialismus. Prohlašoval, že "nový člověk" bude kombinací moudrosti Západu i Východu, tzv. "Zorba Buddha". To znamená, že si podobně jako Řek Zorba z románu Nikose Kazantzakise bude bohémsky užívat pozemských radostí a po vzoru Gautámy Buddhy bude pátrat po duchovní hloubce a prozření, jedno bez druhého přitom prý nemůže být.

"Jádro, podstatu nelze vyjádřit žádným způsobem. Já s vámi pokračuji v rozhovorech, ale to, co říkám, není to, co bych rád řekl. To, co bych vám rád řekl, slovy říci nelze, a to, co bylo řečeno, není to, co bych vám rád sdělil. Je to věčné dilema, mystické dilema. Víš, ale nedokážeš to říci, a cokoli jsi řekl, není to, co znáš."

Prosazoval opuštění minulosti i budoucnosti, místo čehož se měl člověk plně soustředit na přítomnost.

„Opravdu zbožný člověk se zrodí okamžikem, kdy přijme zodpovědnost za sebe sama, okamžikem, kdy řekne: "Cokoliv, co jsem, záleží jen na mně – ne na minulosti, ale na přítomnosti. Záleží na mém rozhodnutí v tomto okamžiku, a jestliže ho chci změnit, mám naprostou svobodu to udělat."