František Drtikol

Fráňa Drtikol

František Drtikol František Drtikol František Drtikol František Drtikol

 

František Drtikol se narodil 3. března 1883 v Příbrami a zemřel 13. ledna 1961 v Praze. Byl český fotograf tvořící v letech 1901 až 1935, příležitostně se věnoval i grafice a překladatelství. Proslavil se zejména svými portréty a akty ve stylu pozdní secese, později ovlivněné kubisticko-futuristickými prvky. Je řazen k nejúspěšnějším českým klasikům fotografie aktu všech dob. Je znám také svou duchovní praxí východních učení, především buddhismu a je označován za patriarchu českého buddhismu.

Věnoval se duchovním naukám, józe a především buddhismu. Prováděl meditační praxi a studoval staré texty, jež později také přeložil do češtiny. Jako první přeložil do češtiny nejen mnohá díla klasického buddhismu, mahájánová a vadžrajánová, ale také díla taoistická a například i množství upanišád, Šankaru, Eckhartda a další. Mezi přeloženými díly byly také Střední nauka Nágardžuny, Dharma teorie či Tibetské knihy mrtvých. Jako vůbec první u nás se sám prakticky zabýval tibetským buddhismem, který také učil a překládal. Po určitou dobu byl členem českého Theosofického spolku tvořícího součást Theosofické společnosti a přátelský vztah navázal také se zakladatelem anthroposofie Rudolfem Steinerem.

 

František Drtikol na konci roku 1928 na Václavském náměstí "dosáhl osvícení", proto věděl o čem mluví

 

František Drtikol - Bůh ("recituje" Boris Rösner)

  František Drtikol - Dávat ("recituje" Boris Rösner)

 

Duchovní cesta, svazek 1

František Drtikol - Duchovní cesta, sv. 1   Kniha podle dochovaných originálů z Drtikolova archivu a archivu jeho žáků sestavil Stanislav Doležal.
Kniha podává slovem i obrazem autentické svědectví duchovní cesty a nauky, kterou předával František Drtikol. Mapuje nejpodstatnější část života Drtikola myslitele. Je sestavená z různých útržků rukopisů, samostatných, vesměs přesně datovaných myšlenek, dopisů, písemných záznamů a svědectví jeho přátel a žáků.

Číst více ...

Duchovní cesta, svazek 2

František Drtikol - Duchovní cesta, sv. 2   Kniha podle dochovaných originálů z Drtikolova archivu a archivu jeho žáků sestavil Stanislav Doležal.
Druhý svazek Duchovní cesty z knižnice Františka Drtikola pokračuje v postupném odkrývání dochovaných autentických textových a obrazových materiálů filosofického a uměleckého odkazu Františka Drtikola.

Číst více ...

Fotograf František Drtikol

František Drtikol - Fotograf   Vyprávění je sestaveno z autentických zápisků, deníků a korespondence Františka Drtikola. 

Zhlédnout ...

František Hein - Drtikolovo učení

František Hein   Básník, spisovatel, jogín, buddhista. Žák Fráni Drtikola, František Hein čte rady Drtikola k nalezení "trvalého štěstí". 

Číst více a poslechnout si ...

Komiks o životě Fráni Drtikola

Komiks o životě Fráni Drtikola   Napsala a nakreslila v roce 2010 Adéla Bierbaumerová.

Zhlédnout ...

Malíř, Fotograf, Mystik

František Drtikol - malíř, fotograf, mystik   Kurátoři výstavy Anna Fárová, Stanislav Doležal a Petr Nedoma na základě náročné badatelské práce vytvořili pozoruhodnou expozici, která objevným způsobem představuje poprvé veřejnosti nejen Drtikolovu fotografii, ale i malbu, kresbu a grafiku. Základním tématem byla snaha postihnout duchovní vývoj této osůbky. 

Zhlédnout ...

O Františku Drtikolovi

Eduard Tomáš - O Františku Drtikolovi   Eduard Tomáš mluví o zážitcích, které prožil s Františkem Drtikolem. Z cyklu Paměti mystika.

Zhlédnout ...

Poznání a samádhi podle Fráni Drtikola

Poznání a Samádhi podle Fráni Drtikola   Gabriela Filippi čte jak český mystik a fotograf vysvětluje, jak máme chápat a vnímat samádhi, a jak ho dosáhnul on sám.

Zhlédnout ...

Rozhovory, dopisy, poučky, myšlenky

Rozhovory, dopisy, poučky, myšlenky Františka Drtikola   Obsah: Úryvky z Fráňových rozhovorů (M. L.), Z Fráňových rozhovorů (J. Hešík), Dopisy a poučky Fráni Drtikola, Fráňa Drtikol: Moje myšlenky, Fráňovy výroky, překlady, řeči a výpisky, Fráňa Drtikol: Oči široce otevřené (část). 

Přečíst si ...

Slovo Buddhovo

Slovo Buddhovo   Fráňa považoval obsah Slova Buddhova za základ, se kterým se musel seznámit každý jeho žák. Dával ji tedy každému, kdo měl o buddhistickou stezku zájem.

Poslechnout si ...