Eduard Tomáš

Eduard Tomáš

Eduard Tomáš

Narodil se 25. listopadu 1908 v polském Přemyšlu českým rodičům, s nimiž žil v několika evropských zemích. Po absolvování Právnické fakulty pracoval nejprve na Zemském úřadě v Praze a pak v Rakovníku, kde se stal okresním hejtmanem. Během války byl zapojen do odboje proti nacistickým okupantům, kvůli svému přesvědčení byl pronásledován. V květnu 1945 vedl národní revoluci v Kladně. Po válce pracoval v různých úřadech až do roku 1955, kdy byl komunistickým režimem vyhozen ze zaměstnání. Po čase, kdy se živil jako brigádník u různých organizací, našel práci v Železničním stavitelství.

Duchovní obzor se mu postupně otevíral prostřednictvím tehdy těžko sháněných knih. Velice si cenil přátelství s význačnými duchovními učiteli, jako byl Paul Brunton a později František Drtikol, jak o tom vypráví ve své knize Paměti mystika. Rozhodující vliv na jeho vnitřní vývoj měla jeho žena Míla Tomášová.

V letech 1963 - 70 přednášel Eduard Tomáš tři cykly: Umění klidu mysli, Jóga Velkého symbolu a Tajné nauky Tibetu, které byly v beznaději tehdejšího života přijímány s nesmírným zájmem. Později, když byla tato činnost s nástupem normalizace úředně zastavena, kolovaly dál v samizdatech. Tehdy vznikl kolem manželů Tomášových užší okruh přátel, kteří za nimi jezdili na chatu v Jílovém u Prahy. Na tomto tichém místě jim Tomášovi trpělivě, neúnavně a láskyplně předávali své duchovní zkušenosti. 

Po obnovení demokracie v 90. letech se otevřela možnost pro veřejnou činnost a Eduard Tomáš se stal během několika let prvořadou osobností tehdejšího duchovního života u nás. Zejména jeho přednášky v pražské Lucerně dokázaly sjednotit posluchače nejrůznějších duchovních zaměření a cest ve společné atmosféře pochopení a lásky. 

Jméno Eduarda Tomáše je dnes spojováno zejména s řadou děl s duchovní tematikou - Milarepa, 999 otázek a odpovědí na cestě Poznání, 108 meditací, Metafyzické příběhy, Jóga pozornosti, Úvod do integrální jógy, Umění klidu mysli, Jóga velikého symbolu, Tajné nauky Tibetu, Duha v zrcadle, Tajemné absolutno, Nebeská stezka, Osvícení, Pohled z druhého břehu, Cesta lásky, Stvořme svět míru, Živá věčnost - Paměti mystika II. Na knihách Praxe jógové filozofie, Poselství a Po stopách zlatého věku se autorsky podílela Míla Tomášová, na knize Veliké kouzlo pak Alexandr Popov. E. Tomáš je i autorem knihy Cestami sebepoznání, která se stala předlohou pro rozhlasový cyklus, a knihy vzpomínek Paměti mystika, podle níž byl Českou televizí natočen stejnojmenný seriál. Dalším televizním přednáškovým seriálem byla Cesta uskutečnění. Rovněž byl jedním z protagonistů cyklu České televize GEN - 100 Čechů dneška.

Během svého života se setkal s několika významnými duchovními učiteli, například s F. Drtikolem a P. Bruntonem. Jeho duchovní cestu významně ovlivnila také manželka Míla. V devadesátých letech min. století se také v Praze setkal s Dalajlámou (oba se rozpoznali jako známí z minulého života v Tibetu).

 

Zdroj: www.avatar.cz/page.html?id=2

Cesta uskutečnění - Asparšajóga (Jóga nad protiklady)

Eduard Tomáš - Cesta uskutečnění - Asparsajóga   Vyprávění Eduarda Tomáše o hledání štěstí v sama sebe.
Asparšajoga je vrcholem všech druhů jóg. Nejde při ní jen o poznání sama sebe, ale i venkovního světa jako nekonečně čisté, živé, nedělitelné jednoty, která nemá protiklad a která je proto jedinou pravou soucností.

Zhlédnout ...

Cestami sebepoznání

Eduard Tomáš - Cestami sebepoznání   Dvacetidílný rozhlasový cyklus, který byl vysílán na stanici Český rozhlas 3 Vltava.

První část cyklu obsahuje pojednání o předpokladech duchovního pátrání, jednotlivých druzích cest (bhaktijóga, karmajóga, džňánajóga, átmavičára, mantrajóga, rádžajóga, asparšajóga), o meditaci, dlouhé a krátké cestě, o tajemství dechu a srdce, o sebeanalýze apod.

Ve druhé části seriálu odpovídá Eduard Tomáš na dotazy rozhlasových posluchačů.

Poslechnout si ...

GEN (Galerie Elity Národa)

Eduard Tomáš - GEN   Portrét duchovního učitele a spisovatele Eduarda Tomáše a jeho ženy Míly pro cyklus GEN pohledem Viliama Poltikoviče.

Zhlédnout ...

O dvou rovinách pravdy

Míla a Eduard Tomášovi - O dvou rovinách pravdy   Výklad Eduarda Tomáše o metafyzickém pojetí světa viditelného (jména a tvary) a neviditelného (rovina "druhého břehu" čili existence, vědomí, blaho).

Společná meditace a otázky a odpovědi.

Poslechnout si ...

Paměti mystika

Eduard Tomáš - Paměti mystika   Paměti mystika jsou vyprávěním Eduarda Tomáše, kde se prolínají jeho duchovní zážitky, zkušenosti a setkání s významnými duchovními osobnostmi z různých koutů světa. Na běhu vlastního života podává Eduard Tomáš ryzí duchovní nauku, která není bezprostředně spjata s žádným náboženstvím. Nacházíme tu sice inspirace ze zdrojů evropských i východních, ale spíše jde o to, co přináší život sám. A tak každý, kdo se zamýšlí nad smyslem života a snaží se nahlédnout do jeho hlubin, tu najde inspiraci a cenné poznatky.

Zhlédnout ...

Život v Pravdě

Míla a Eduard Tomášovi - Život v Pravdě   Umělecký medailon o životě Míly a Eduarda Tomášových, kromě filosofických promluv zachycuje také ukázky z každodenního života na chatě v Jílovém a doposud nikde nezveřejněné líčení pozoruhodných osudů obou manželů.

Zhlédnout ...