Dokumenty

Dokumenty

Architekt odpadu

Architekt odpadu   Michael Reynolds staví přes tři desítky let s úspěchem velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla. Využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. Tyto domy nazývá zemělodě, protože "plují", jsou v harmonii. 

Zhlédnout a číst více ...

Brána smrti

Brána smrti   V seriálu poznáme, že lidé napříč historií i kulturami většinou pojímají život a smrt jako proměny našeho věčného bytí. K pokračování života po smrti se hlásí i mnozí moderní vědci a odborníci, kteří zjistili, že po smrti je to vlastně mnohem zajímavější.

Zároveň v seriálu najdeme inspiraci, jak se vypořádat s odchodem blízkých, jak se připravit na vlastní smrt i jak vlastně žít.

Zhlédnout ...

Buddha

Buddha   Žil v Indii před dvěma tisíci pěti sty lety. Ozvěna jeho světa zaznívá dodnes. Buddha, indický mudrc, jehož příběh inspiroval jedno z největších náboženství, buddhismus. Byl princem, který opustil život rozkoše a vydal se hledat osvícení. V životě poznal nevázanost požitkářského života i přísnost odříkání. Ve středním věku se stranil obojího. Buddha řekl: "Objevil jsem novou cestu a není to ani cesta askeze, ani cesta smyslového požitkářství. Je to Střední cesta." Buddha tak odmítá obě krajnosti a hlásá, že všechno musí být vyvážené. Střední cesta, to je hledání rovnováhy mezi krajnostmi na té či oné straně. 

Zhlédnout ...

Dalajlama v Buddhových stopách

Dalajlama v Buddhových stopách   Hlavní postavou dokumentárního filmu je 14. tibetský dalajlama Tändzin Gjamccho, který nás ve filmu provádí po nejposvátnějších místech buddhismu, která jsou spjata s životními předěly velkého učitele.

Zhlédnout a číst více ...

Duše východu

Duše východu   Sedmidílný dokumentární seriál, který je zaměřen na nejrůznější projevy duchovního života na území Indie v roce 1992.

Zhlédnout a číst více ...

Indiánské inspirace

Indiánské inspirace   Herec Jaroslav Dušek a psychoterapeut Pjér la Šé'z, kteří se léta inspirují zejména kulturou Toltéků, jsou průvodci dokumentem o vlivu indiánů Mezoameriky na život v Čechách. Moudrost Toltéků podává Dušek s velkým vtipem a v souvislosti se stylem života u nás.
Seznámíme se také C. J. Callemanem, vědec, který se zabývá podrobně mayským kalendářem a Zdeňkem Ordeltem, který dlouho pobýval mezi mexickými šamany. 

Zhlédnout a číst více ...

Když kámen promluví

Jaroslav Dušek - Když kámen promluví   Film o zachycení vnitřního života Jaroslava Duška, jeho názorů a postojů k věcem, které se dotýkají každé bytosti.

Zhlédnout a číst více ...

Krajinou ticha

Krajinou ticha   Osobité dokumentární zamyšlení nad významem ticha v životě člověka a společnosti.

Zhlédnout ...

Kulturní kreativci

Kulturní kreativci   Kulturní kreativci není žádná organizace či jiná asociace. Tak jsou nazýváni lidé, kteří věří myšlence, že naše vědomí ovlivňuje celý náš život a tím i celý svět. A že lidé sami nejlépe určují, jak chtějí žít a jak si chtějí zorganizovat své životy. Takových lidí je po celém tomto světě strašná spousta. A pro nevěřící, že naše myšlenky ovlivňují hmotu existují věděcké průzkumy.

Zhlédnout ...

Mimina / Babies

Mimina / Babies   Pozoruhodný sběrný dokument mapuje souběžně život čtyř miminek z celého světa od narození po jejich první krůčky. Setkáme se tu se třemi holčičkami Ponijao, která žije s rodinou a dalšími třemi sourozenci u Opuwo v Namibii, Mari z japonského Tokia, Hattie ze San Franciska a s chlapcem Bayarjargalem z Mongolska. Režisér, který se pro všechny natáčené rodiny stal rodinným přítelem, zachytil nejen důležitou část života malých človíčků, ale také různorodé zvyky a prostředí, ve kterém tyto děti vyrůstají.

Zhlédnout ...

Paměti mystika

Eduard Tomáš - Paměti mystika   Paměti mystika jsou vyprávěním Eduarda Tomáše, kde se prolínají jeho duchovní zážitky, zkušenosti a setkání s významnými duchovními osobnostmi z různých koutů světa. Na běhu vlastního života podává Eduard Tomáš ryzí duchovní nauku, která není bezprostředně spjata s žádným náboženstvím. Nacházíme tu sice inspirace ze zdrojů evropských i východních, ale spíše jde o to, co přináší život sám. A tak každý, kdo se zamýšlí nad smyslem života a snaží se nahlédnout do jeho hlubin, tu najde inspiraci a cenné poznatky.

Zhlédnout ...

Po stopách hledačů pravdy

Po stopách hledačů pravdy   Trpíme, protože žijeme v nevědomosti, lpíme na věcech, na rozkoších, na vztazích. Ale "království nebeské" je v nás, ne ve věcech. A proto hledej "štěstí" v sobě. V tomto dokumentu nalezneme slova lidí, kteří se hledat "štěstí" vydali. 

Zhlédnout ...

Poselství naděje

Poselství naděje   To, čemu dáváme svou energii a svou emoci, se stává naší realitou. Je to schopnost každého člověka. 

Zhlédnout ...

Síla myšlenky

Síla myšlenky   Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí "reality". 

Z cyklu Pološero České televize.

Zhlédnout ...

Voda

Voda   Ruský dokument o tom jak se voda mění díky našemu myšlení a chování a jak se měníme my díky vodě, kterou pijeme či z prostředí vstřebáváme.

Zhlédnout a číst více ...

Žijeme z energie, jsme energie

Žijeme z energie, jsme energie   Dokument o lidech, kteří žijí z energie, kterou nepřijímají potravou. 

Zhlédnout a číst více ...

Žít změnu

Žít změnu   Dokumentární film o lidech žijících v České republice, kteří svým komplexním pohledem a občanskou tvořivostí dokazují zázraky v oblasti vzdělávání, kultury, životního prostředí, zdraví, soběstačnosti, komunitní i sociální práce.

Zhlédnout a číst více ...